Rok 2014 dla Stowarzyszenia upłynął pracowicie przy niesieniu pomocy ludziom żyjącym w niedostatku. Niestety osób ubogich przybywa, a darczyńców wrażliwych na los ludzi żyjących w biedzie jest coraz mniej.

Jednakże ze wszystkich sił i z troską staraliśmy się pozyskiwać produkty spożywcze, odzież i obuwie, a także artykuły gospodarstwa domowego.

Do zadań realizowanych w 2014 r. należało między innymi:

Codzienne wydawanie żywności — w tym przekazywanie produktów nabiałowych i soków — w siedzibie Stowarzyszenia.
Współpraca ze szkołą podstawową, gimnazjum oraz wioską dziecięcą “Wyspa” mieszczącymi się w Chorzowie.
Pozyskiwanie nowych firm chętnych do współpracy w zakresie przekazywania żywności, odzieży i obuwia.
Realizacja bieżących zadań i obowiązków związanych z funkcjonowaniem Stowarzyszenia.
Firmom wrażliwym na ludzkie potrzeby i wspierające nas przez cały rok pragniemy serdecznie podziękować za współpracę i przekazane dary.

Mamy nadzieję, że w roku 2015 Stowarzyszenie będzie działać jeszcze prężniej, by móc pomagać jak największej grupie osób potrzebujących.