Można zapoznać się z najnowszym:
  • bilansem za rok 2009 – wersją skróconą,
  • sprawozdaniem z działalności Stowarzyszenia za rok 2009,
  • zaświadczeniem o cialisfrance24.com dokonaniu wpisu do Rejestru Stowarzyszeń,
  • najnowszym odpisem z KRS.