Dział dokumentów został zaktualizowany. Dodano:
  • bilans za rok 2010 – wersja skrócona,
  • sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2010,
  • najnowszy odpisem z KRS.