Cele stowarzyszenia

Celem Stowarzyszenia jest niesienie pomocy społecznej dla najbardziej potrzebujących ludzi i instytucji działających w sferze charytatywnej.

Stowarzyszenie kieruje swoją pomoc do każdego potrzebującego bez względu na jego wyznanie, narodowość, pochodzenie czy orientacje polityczne. Ta sama zasada dotyczy członków Stowarzysznia i jego sympatyków.