Dzięki firmie Unilever z Poznania w rok 2010 wkroczyliśmy z pomocą żywnościową w postaci zup różnego asortymentu oraz przekazaliśmy nieodpłatnie pomoc dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Domu Pomocy Społecznej dla acheter viagra Niewidomych, Domu Pomocy Społecznej “Republika” oraz Domu Pomocy Społecznej św. Wincentego – wszystkich na terenie miasta Chorzów.

Na bieżąco przekazywaliśmy żywność. Jesteśmy także wrażliwi na przypadki losowe, którymi dotknięci są zgłaszający się do nas potrzebujący. Staramy się nieść pomoc na tyle na ile możemy – jest ona uzależniona od charakteru zdarzenia.

Firma Jeronimo Martins z Rudy Śląskiej pomogła nam zorganizować paczki z okazji Świąt Wielkanocnych dla dzieci, za co serdecznie dziękujemy w imieniu własnym jak i naszych podopiecznych.