Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2011r – 31.12.2011 oraz roczne sprawozdanie merytoryczne Organizacji Pożytku Publicznego zostalo umieszczone na stronach Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w bazie sprawozdań – www.pozytek.gov.pl.