Wspieramy

kogo wspieramy?

Kogo wspieramy?

Osoby prywatne:

– biednych,

– inwalidów,

– niedołężnych,

– matki i ojców samotnie wychowujących dzieci,

– sieroty,

– dzieci specjalnej troski,

– bezdomnych,

– rodziny wielodzietne,

– osoby uzależnione od nałogów.

Instytucje:

– sierocińce,

– szkoły,

– szpitale,

– domy opieki.