Zarząd

W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą:
  • Mariola Górowska – Prezes Zarządu
  • Mariola Łojewska – Skarbnik
  • Anna Wątroba – Sekretarz