Chorzowskie Stowarzyszenie Charytatywne “Pomocna Dłoń” w 2013r. wsparło wielu ludzi z miast ościennych, żyjących często w ubóstwie. Nie udałoby się to, gdyby nie asystenci rodzin MOPS tych miast, którzy kierowali potrzebujących do nas.

Bardzo staramy się, aby każdy kto do nas przyjdzie nie odszedł bez pomocy. Wszystko to dzięki Darczyńcom, którzy chcą przekazywać nam swoje dary żywnościowe.

Dzięki hojności firm produkujących nabiał, nasi najmłodsi podopieczni przez cały rok otrzymywali wsparcie w postaci jogurtów i serków. W miarę naszych możliwości przekazywaliśmy również jogurty do szkół podstawowych i do gimnazjów, nie pomijając przy tym żadnego ucznia.

Przez cały rok firma Unilever z Poznania wspierała nas zupami oraz innymi artykułami spożywczymi. To dzięki tej firmie nasi podopieczni mieli zapewniony codzienny ciepły posiłek.

Staramy się przez cały rok organizować zbiórki żywności od Darczyńców, z którymi współpracujemy od lat. Pozyskujemy także nowych — co w dzisiejszych czasach bywa trudne. Wszystko po to, aby zarówno nasi podopieczni jak i ich rodziny nigdy nie odczuli co to głód.

Dla wszystkich Darczyńców — którzy niezwykle chętnie wspierają nasze Stowarzyszenie — w imieniu Zarządu oraz wszystkich podopiecznych składamy serdeczne podziękowania.

Niech pomoc ludziom ubogim nadal będzie dla nas sprawą ważną!